Johannes Kraftvärmeverk - lunchföreläsning

Datum: 14/5, 2019 Tid: 11:30

Medlemmar och företagare, välkomna till Johannes Kraftvärmeverk för en lunchföreläsning på temat - Spara pengar och var med och rädda klimatet!

Vi inspireras av Samuel Costa Nordvall, Energipedagog på Gävle Energi, som ger oss en inblick i nuläget för klimatet och hur du i din roll både som företagare och privat kan bidra till omställningen.

Vi och alla andra på denna jord står inför en stor utmaning. Vi behöver hitta sätt att ställa om vårt samhälle från det fossilberoende vi har idag till ett samhälle där vi utgår från förnybar energi och förändrar vår resursanvändning så att den håller sig inom planetens gränser.

Sedan var det de här med att Spara pengar – Att jobba med dessa frågor och att bidra till en mer hållbar planet kan ibland upplevas som att det kostar pengar. När det kommer till området energi är det ofta tvärt om. Genom att få koll på sin energianvändning och bli medveten om vad som drar mycket energi kan man spara pengar genom att kapa energitoppar, hitta energitjuvar mm. Ett annat alternativ kan vara att installera solceller. Har du en fastighet med rätt förutsättningar kan du ha ”gratis” el efter 12-15 år.

Program: Lunch och mingel kl 11:30, Föredrag kl 12:00, Paus kl 12:50, Info om Gävles Fjärrvärme och Rundvandring i kraftvärmeverket 13:00-13:30.

På plats finns också Gävle Energis Energitjänster, som kan titta närmare på vilka behov ditt företag kan ha och vad de kan hjälpa dig med.

Mejla din anmälan senast 10 maj till: ralph.brodin@telia.com
Ange namn, företag, ev. gäster
Ange önskemål om särskild kost
Anmälan även nedan

Jag vill delta i detta evenemang!

Fyll i fälten nedan och klicka på "Skicka" för att anmäla ditt deltagande!

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Hjälp

Stäng