Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv

Lotta Petterson

Svenskt Näringslivs vision lyder: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

En väl fungerande arbetsmarknad är viktig för företagens konkurrenskraft. Fack och arbetsgivare kan i kollektivavtal själva reglera många av villkoren på arbetsmarknaden. Det kan gälla regler för lönesättning, arbetstider och försäkringar. Svenskt Näringsliv och arbetsgivareförbunden värnar kollektivavtalens konkurrenskraft genom att verka för att avtalen har ett innehåll som ger stöd för företagens utveckling och behov.

För mer information se:
http://www.svensktnaringsliv.se

Visa:

Lotta Pettersons senaste material

Kom igen Gävleborg – bättre företagsklimat tack!

Kom igen Gävleborg – bättre företagsklimat tack!

(Artikel) Publicerad 9/10, 2018 kl. 09:14

Nyligen släpptes Svenskt Näringslivs ranking över det lokala företagsklimatet i landets kommuner. I Gävleborg har Hofors fortfarande länets bästa företagsklimat...

Henrik Sundström är Gävleborgs mest företagsamma 2016

Henrik Sundström är Gävleborgs mest företagsamma 2016

(Artikel) Publicerad 13/12, 2016 kl. 17:49

För femte året i rad har länets innevånare röstat fram årets mest företagsamma människa. Detta genom en öppen röstning där alla som ville kunde vara med och tyc...

Vem blir Årets mest företagsamma i Gävleborg 2016?

Vem blir Årets mest företagsamma i Gävleborg 2016?

(Artikel) Publicerad 10/11, 2016 kl. 12:41

Nu är det du som avgör vem som blir Gävleborgs mest företagsamma människa 2016. Av alla nominerade har juryn valt ut 5 personer som visar att de vågar satsa, sk...

Bättre offentlig upphandling NU!

(Artikel) Publicerad 13/9, 2016 kl. 00:01

Varje år upphandlar offentlig sektor i vår region för hundratals miljoner. Hundratals miljoner som ska ge mer kvalitet för oss medborgare och samtidigt bidra ti...

Offentlig upphandling – en viktig affär

Offentlig upphandling – en viktig affär

(Artikel) Publicerad 22/4, 2016 kl. 18:59

Offentliga upphandlingar är satta under lupp, och inte undra på det, för det handlar om stora pengar! Kommunerna i Gävleborg upphandlar tillsammans varor och tj...

Mer läsning

Välj ditt språk

Vad vill du läsa?

Hjälp

Stäng