Att så många som 1,2 miljoner svenskar tar antidepressiva läkemedel i Sverige, det är mycket. Speciellt med tanke på att svenskarna ligger på fjärdeplats bland länder och befolkning som uppskattade graden av lycka.

Ett problem med medicin som ska motverka mental ohälsa är otrevliga biverkningar och utsättningssymtom. En av biverkningarna är att man känner sig mer hungrig än normalt och det är därför vanligt med viktökning. Något som förstås inte gör den medicinerade individen lyckligare.

STUDIE PÅ PATIENTER SOM TOG PSYKOFARMAKA

Nyhetskanalen CNN rapporterade att antidepressiv medicin med substansen sertralin som finns i bland annat Zoloft gav en viktökning på 0,2 kilo efter ett halvår och 1,46 kilo efter två år.

De som tog escitalopram som finns i Lexapro och Cipralex hade 15 procent högre risk att öka i vikt med fem procent än de som tog medicin med sertralin.

Professor Charlotte Erlanson-Albertsson har forskat på aptitkontroll i över 40 år. En av hennes stora upptäckter var att hon fann ett ämne i spenat (thylakoider) som visade sig kunna minska sötsug och göra att man höll sig mätt i sex timmar efter en måltid.

2020 jobbade Charlotte tillsammans med en psykiatriker i Västerås som rekryterade sina patienter till en studie där både män och kvinnor, som stod under behandling med psykofarmaka, fick spenatextraktet.

Psykofarmaka blockerar mättnadssignalerna, vilket gör att patienter som tar medicinen äter mer. Förutom övervikt kan det leda till hjärt-kärlproblem och därmed en för tidig död.

SKAPADE ETT TILLSKOTT FÖR ATT FÅ FRAM EFFEKTEN

Så här säger Charlotte studien i boken, Den smala lyckan - professorn med nyckeln till viktnedgång:

– Det är fler kvinnor än män som äter antidepressiv medicin. Att självkänslan går ner i takt med att patienterna lägger på sig kilon, det är vanligt. I den här studien, som redovisades som en patientstudie, kunde vi visa att spenatextraktet fungerar även för de som äter antidepressiv medicin. Vi har sett att fem gram spenatextrakt är en lagom dos och att den kan aktivera belöningssystemet så att den drabbade slutar att äta för mycket och inte heller har lust till salt, sött och fett. Vissa som har ett starkt sug, men också väger mer, kan behöva en högre dos.”

Spenatextrakt extraheras i en speciell process från de färska spenatbladen, det behövs 100 gram spenat för att tillverka den rekommenderade dagsdosen på 5 gram.

– Cellväggarna i spenatbladen innehåller cellulosa och vår matsmältning kan inte bryta ner dem så att thylakoiderna kommer ut. Därför kan det vara svårt att få samma effekt av att tugga på spenat. Därför tog vi fram ett kosttillskott med thylakoider som kroppen kan ta upp och tillgodogöra sig.

Texten är publicerad i samarbete med Mandarin Media för ett friskare Sverige.