Kranvågen – det ultimata redskapet

Kranvågar och hängvågar är det ultimata redskapet när du ska väga samt hantera tunga vikter inom så väl industriella som kommersiella miljöer. Denna typ av krokvågar ser du oftast upphängda från kranar eller annan lyftutrustning och de ger en exakt och korrekt vikt av sådana föremål som inte så lätt kan placeras på en vanlig våg. Det här är krokvågar som passar i en mängd olika verksamheter och branscher. Det är vanligt att använda krokvågar vid mycket höga vikter, men de används även vid betydligt lättare vikter. Ja, det här är en typ av våg som lämpar sig utomordentligt bra vid många olika tillfällen. En del av dessa vågar har en extra display på baksidan, vilket är toppen då du kan läsa av resultatet från flera olika vinklar.

Fjärrstyrda kranvågar

De här krokvågarna har många ess i rockärmen, som till exempel att de är utrustade med en ”hold”-funktion, vilket gör att resultatet på displayen stannar tills du är färdig med avläsningen. Du behöver alltså inte oroa dig för att missa någon siffra och du kan lita på att du alltid får ett helt korrekt mätresultat. Vågarna är dessutom batteridrivna och ger då en optimal mobilitet. Batteriet håller så länge som upp till fyrtio timmar, varpå det därefter behöver laddas i tolv timmar. Du hittar även modeller av den här typen av vågar som är radiostyrda med en fjärrkontroll som har en räckvidd på ungefär tjugo meter. Alla vågens funktioner kontrolleras då med dess fjärrkontroll.

De här vågarna är robusta och stadiga samt tillverkade i rostfritt stål. Här får du således en högkvalitativ våg som du med största säkerhet kommer att ha stor användning för under lång tid framöver. De är, helt enkelt, perfekta för en enormt stor mängd olika vägningsuppgifter inom industrin.