Året var 1932 och tidpunkten var midsommardagen 24 juni kl. 13.30 då första starten gick av stapeln på Hunnebostrands motorbana, byggd på gården Bögebacka. Denna bana var resultatet av två års arbete och planering sedan man i juli 1930 bildade motorklubben Kedjan med syfte att förverkliga sin dröm: att bygga en motorbana (jordbana) eller som det kallades i Amerika ”dirt-track”. Själva banan var 333 meter lång och 10 meter bred på raksträckorna och 15 meter bred i kurvorna, bana var väl dränerad och belagd med kolstybb. Många kända förare hade bjudits in och det blev tävling både på midsommarafton och på midsommardagen. Tävlingen samlade 7000 besökare, 6000 betalande och cirka 1000 personer som såg tävlingen från omkringliggande höjder. Männen bakom klubben och banan (det var bara män) var lokala företagare med Johan Fredriksson ägare till gården Bögebacka i spetsen. Lokala duktiga förare som tävlade var bla. Hjalmar Sohlberg från Munkedal, Erik Pihlqvist från Hamburgsund, debuterade i tävlingssammanhang gjorde den blott 20-årige Nils Svensson. Banan kom att besökas de närmaste åren av många av den tidens toppförare bla. Leif ”Basse” Hveem från Oslo (han slog banrekord i 350cc klassen 1938), Baltzer Hansen från Köpenhamn (Dansk mästare, som slog banrekord i 500cc klassen 1938), Torsten Sjöberg (Svenske mästare) för att nämna några. Det var många lokala funktionärer med och arbetade och gjorde tävlingarna möjliga. Klubben Kedjan blev medlemmar i SMK och bytte namn till SMK: Hunnebostrandsavdelningen och detta möjliggjorde arrangörskapet för tävlingarna, några år senare skedde ytterligare byte av paraplyorganisation till SMF (svenskas motorcykel federationen) och klubben kom då att heta HMK (Hunnebostrands motorklubb). Tävlingarna kom att fortgå fram tom 1939 då andra världskriget satte stopp för verksamheten. Banan kom att övergå till en förening med andelsägare som hade planer att starta tävlingarna när tiderna blev bättre, tyvärr skedde aldrig så utan föreningen gick i likvidation 1942. Dessa tävlingar satte Hunnebostrand på kartan i motorsport Sverige och förgyllde dessa grå depressions år för lokalbefolkningen.

Text och bilder: Ingemar Skarstedt

 

Läs fler artiklar i Svensk Press!