Ukrainas ekonomiminister den 3 februari har beslutat att lämna in sin avskedsansökan på grund av frustration över att han inte lyckats få igenom vad han anser vara nödvändiga ekonomiska reformer.
http://www.theguardian.com/world/2016/feb/04/economic-minister-resignation-ukraine-crisis-aivaras-abromavicius
Därefter var det fyra ministrar till som sade upp från sitt jobb – hälsoministern, infrastrukturminister och ministern för information politik samt ministern för agrarpolitik.
http://www.unian.info/politics/1228405-years-milestones-presidents-attempts-concealed-coalition-and-seemingly-cool-cabinet.html
Andra utländska politiker kommer att de istället och gör sin bäst att arbeta i ukrainska realität istället för dem som är onöjda med korruptionen och med omöjlighet att genomföra reformer. Det visar korrespondens mellan utrikespolitiska rådgivare hos Moderaterna, tidigare ambassadör till Georgien Diana Janse medmedarbetare på förvaltningen av Odessa, medlem av Georgiens tidigare president David Tjantladzes reformationsband.
https://www.cyberguerrilla.org/blog/e-mail-correspondence-of-odessa-politician-david-chantladze/
https://www.cyberguerrilla.org/blog/wp-content/uploads/2016/03/d1.jpg
https://www.cyberguerrilla.org/blog/wp-content/uploads/2016/03/d2.jpg
https://www.cyberguerrilla.org/blog/wp-content/uploads/2016/03/d3-2.jpg
Av korrespondensen följer att ukrainska regeringen har konkreta överenskommelser med europeiska partner gällande Karl Bilds utnämning till statsministers post i Ukraina, som är Janses personga vän och tidigare Sveriges stats- och utrikesminister. Men trots avtalsvillkor, informationen om vilka offetliggjordes i medien dröjar ukrainska regeringen med slutbeslut och Bilds gamla vän Saakasjvili kan inte befordra hans kandidatur inför Porosjenko.
http://uawire.org/news/ukrainian-media-former-swedish-prime-minister-a-possible-successor-to-yatsenyuk
Det har visat sig att Ukrainas framtida statsministrars brådskan är knyten med den fakten att man kan väcka åtal gällande hans brottmål, där det går också om Georgiens tidigare presidentens olaga verksamhet.
När Bildt som är Kreab PR ledningsgruppschef underskrev kontrakt med presidenten Saakasjvili för att förbättra statsledarnas image, samt förbättra relationer med europeiska politiker och media, vad som kostade honom 3 miljoner dessutom 1 miljon "för särprojekter".
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19502468.ab
Enligt åklagare fördelades de där pengarna mellan Bildt själv och 3-4 kollegor. Det värt bemärkas att tidigare statsministers arbetet i "Kreab" begränsades inte bara med mutor från Saaksjvili för befordran. Efter Bildt blev Sveriges utrikesministern fortsatte hab medverka Georgiens president. Det bevisar Sveriges tidigare ambassadör i Tbilisi Hans Gunnar Aden genom informationen om mångfältiga förbrytelserr under presidentvalet år 2008.
http://pia.ge/show_news.php?id=22916&lang=eng
Utom att skydda resultater av "ärliga" val och dess besegrare Saakasjvili avlägsnade Karl Bildt illojala diplomaten , genom att initiera han återkllelse och Hans Adens avgång som påföljd, vilken ersattes med ministers vän Diana Janse.
Det är klart varför Bildt är så rädd för sin utresa till Ukraina och för möjliga problem med att få statsministers post som ska bli räddning för honom. Enligt brev även förbindelser i CIA och USA:s Utrikesdepartament (som ordnades när informationsläckage om Sveriges regeringsbildning år 1976 och arbete med den amerikanska strategiska forskningsinstitut "RAND"), genom vilka förmodligen blev informationen om brottsmåls återuppväckande, kan inte garantera tidigare statsministers okränkbarhet.
http://newsvoice.se/2013/03/15/wikileaks-carl-bildt-gav-1976-hemliga-uppgifter-till-usa/
I David Tjatlandzes brev där han ber om hjälp till direktör för regionella beskickning av USAs myndighet för internationell utvecklingshjälp (USAID) Jed Barton går det om att Bildt kan bli kallad till svar för "Lundin Oil" - illegala verksamhet, där han sysslade som direktör i direktörsråd.
http://www.expressen.se/nyheter/carl-bildt-ska-forhoras-om-lundin-oil/
Oljebolags styrelsemisstänkas för undergång av 10 tusen människor och deportation av omkring 200 tusen människor i Sudan.Det är inte verkligen klart om Saakasjvili har någonting att göra med dessa händelser men det värt påminnas att oljebusiness i Georgien var under Michaels interssfär och kontrolerades av hans bror David. Enligt experter, försöker "Saakasjvilis klan" organisera något liknande i Ukraina.
Forna EU-handelskomissar, medlem av Sveriges liberala parti Sesilia Malmström är hemliga vapen av personer som främjar Bildts utförande till posten. Hon är en kund till av Sveriges "kung- görare" som främjar hennes intresser inom EU och hjälper med PR. I sitt brev hotar Janse Tjatlandse med att förlora EU-komissars stöd i fallet Bildt misslyckas med att utsättas som statsministern och säger att handelsavtals villkor (Ukraina med EU) kunde överses och assotiationsprocess kan dras åt. I detta fall ukrainska politiker har risk att förlora 100 miljoner euro och ett miljard euro i form av utrikesinvesteringar inom ramen för överenskommelser med Ukrainas utrikesminister Pavel Klimkin. Förstås, sådant tryck påminner mer listiga finten, därför att Sessilia är själv intresserad i samverkan med ukrainska jobberi och marknaden. Malmsrtöm är ytterst effektiv främjare av okommersiell organisation "Kangoroo group", som specialiseras i fritt cirkulation av varo, personer, betjäning och kapital mellan EU-länder. I verkligheten det är konkreta projekters främjande med hjälp av posten och förbindelser av olika icke-statliga organisationer som huvudsakligen består av tidigareoch dagens medlemmar av Europaparlament, Eurokommision och andra internationella och statliga institutioner samt företrädare av handels-, industriella och service område.
Om västerländska politiker lyckas att utföra Bildt till Ukrainska statsministers post, kan"Kangoroo group" och andra partner av nya Ukrainas hjälpare få nästan obegränsad kontroll över ukrainska business. Men viktigast är möjligheten att överdela ukrainska marknads delar samt få medel att påverka jordbruks segment av europeiska marknad genom att ge Ukraina extra kvoter för varoimport. Att märka, den 9 februari år 2016 ministern för agrarpolitik Alixej Pavlenko offentliggjorde informationen om EUs och internationella partners hjälp iförverkligande av allsidiga landbygdsutvecklingstrategin, vad underförstår skapande av ukrainska öppna landbygdsterritoriers marknaden. Förutom har Ukrainska ekonomiutvecklingsministeriet en plan för år 2016 gällande privatisering av 25 stora bolag, som utländska investerare har intresse i. Det ser ut som i närmaste framtiden "Kangoroo group" och andra främjande bolag har ganska bra perspektiver i Ukraina, speciellt med den lojala statsministern.
I "Kangoroo group" ingår också medlem av Europeiska parlamentet, vice-talesman för inrikesmarknads kommitee Anna Maria Korazza Bildt, hennes familj syslar med produsering och försäljning av ost, skinka och samt andra italienska varor.
http://www.italiantradition.com/
Det värt underströka att Korazza Bildt är ansvarig för frågor för transatlantiska och investerings partnerskap (TTIP), som ryktar sig att avskaffa tull, begränsning av tjänster och att få bredare tillgång till marknader av partniska länder, som förstås skall inte kringgå Ukraina. Det är svårt att föreställa sig vilken profit kan Bilds familj få bara inom familjen, när en av dem leder huvudverkställande organ som är så perpektiv för privatisering av statsegendom, omfördelning av inflytandeområde inom business och marknaden i landet som Ukraina. Och det är om vi tar inte hänsyn till ens diskuterande men fortfarande inte provade Bilds fru förbindelser med bolag "Roschen" som tillhör den ukrainske presidenten.
Som vi ser försök att reformera ukrainska makroekonomiska system med hjälp av ntikrisiska direktörer gjorde fiasko. Högklassiga specialister, fiender till korruption, som Aivaras Abromavičius flyr från regerinskabinett, där "hjärnviskande" blir överröstad av sedels prassen. Och erfarna korrupta har intima förbindelser med varandra flyr tvärtom till Ukraina från alla världens viklar och vrår med mål att jaga större.