- Samarbetet med ESG Book stärker vårt erbjudande och position som ett ”Compliant Business Support”-system för värdepappersbolag, fondbolag och kapitalförvaltare. Jag är mycket glad att Metafore nu kan erbjuda ESG-data till våra kunder, säger Mikael Eriksson, VD för Metafore.

Regulatoriska myndigheter, både på EU- respektive nationell nivå, eftersträvar att alla finansiella verksamheter ska tillämpa miljömässiga (Environment), sociala (Social) och styrnings- (Governance) krav (”ESG”) som en del i ett beslutsunderlag för investeringar. Syftet är att bana väg för fler etiska, sociala och miljömässiga investeringar. 

ESG Books produkterbjudande omfattar över 50 000 företag och inkluderar ESG- och klimatdata, på såväl företagsnivå som produktnivå samt analysverktyg. ESG Books SaaS-plattform för datahantering och rapportering ger tillgång till över 150 000 Corporate disclosures, vilket gör det möjligt för företag att rapportera i realtid mot flera ramverk.

Oavsett om det handlar om att rapportera negativa hållbarhetskonsekvenser, följa Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), hantera Principal Adverse Impacts (PAI) eller alignera sig med EU:s Taxonomi, möter Metafores samarbete med ESG Book de växande behoven hos deras kunder. Detta gäller särskilt för kunder som siktar på att uppgradera sin fond och kapitalförvaltning enligt SFDR:s Artikel 6, Artikel 8 eller Artikel 9.

- Finansmarknaderna efterfrågar i allt högre grad bättre teknologibaserade lösningar för att möta alltmer komplexa ESG-krav och rikta kapital mot mer hållbara tillgångar med högre effekt, säger Daniel Klier, VD för ESG Book. Vi är glada över att tillkännage detta nya partnerskap med Metafore, som kommer att ge investerare möjlighet att med nästa generations data analysera företagens ESG-risker och möjligheter, och ge större transparens för att leverera mer hållbara resultat.

Om Metafore
Metafore är ett oberoende, digitalt rådgivnings- och kapitalförvaltningssystem för nordiska värdepappersbolag. Bolagets kunder återfinns i Sverige, Norge och Finland. Systemet följer gällande finansiella regelverk och möjliggör för användaren att via ett pedagogiskt gränssnitt hantera hela kundprocessen från onboarding, kundkännedom (”KYC”) till rådgivning och förmögenhetsförvaltning. 

Om ESG Book
ESG Book är en global ledare inom teknologi och hållbarhetsdata, vars mission är att transformera finansmarknaden genom att göra hållbarhets- och ESG-data tillgänglig, jämförbar och transparent. ESG Book är den enda leverantören i världen som kombinerar ett mycket konkurrenskraftigt, globalt hållbarhetsdataset som rapporteras av företag tillsammans med en plattform för hållbarhetsrapportering. Bland kunderna finns de största finansiella institutionerna i världen - bland andra Glass Lewis, Bloomberg, BNY Mellon, Citi, Dow Jones, Goldman Sachs, JP Morgan och HSBC. 

För mer information om Metafore
kontakta Mikael Eriksson, VD Metafore
E-post: mikael.eriksson@metafore.se
eller besök www.metafore.se

För mer information om ESG Book
kontakta Maria Mähl, Partner ESG Book
E-post: maria.mahl@esgbook.com
eller besök www.esgbook.com