På länken nedan ser du vad som kan sökas. Hur det går till varierar. Här listas de olika stöden, bidragen, priser och stipendierna och vad som gäller för dem.

 • Hälso- och sjukvård
 • Aktivitetsbidrag
 • Organisationsbidrag
 • Stiftelsen för patienter Gävle sjukhus
 • Kriterier för sökande
 • Ansökningstid
 • Ansökningsblankett
 • Vill du veta mer?
 • Folkhälsa och social hållbarhet
 • Idéburet offentligt partnerskap, IOP
 • Länsfolkhälsopris
 • Regionala sociala investeringsmedel
 • Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom området folkhälsa
 • För medarbetare
 • Linkonpriset
 • Läkarhandledarpris
 • Kultur
 • Kulturpris
 • Kulturstipendium
 • Projektstöd till kulturverksamhet
 • Stöd till kulturarrangemang
 • Talangutvecklingsstöd inom kort- och dokumentärfilm
 • Toppstöd till professionell kort- och dokumentärfilm
 • Utvecklingsbidrag till kultur
 • Verksamhetsbidrag till ideella idéburna organisationer inom kultur- och föreningsliv
 • Verksamhetsbidrag till regionala, politiska ungdomsförbund i Gävleborg
 • Verksamhetsbidrag till studieförbundens regionala verksamhet i Gävleborg
 • Världsarvet Hälsingegårdars residensstipendium
 • Växthusstöd
 • Miljö
 • Ekonomiskt stöd för miljösatsningar
 • Fröhuset
 • Miljöpris
 • Regional utveckling
 • Företagsstöd
 • Projektmedel

För mer information och länkar till ansökningar se
https://www.regiongavleborg.se/om/stod-bidrag-priser-och-stipendier/