Svensk-Amerikanska Handelskammaren i USA (SACC USA) har instiftat SACC USA Business Award för att uppmärksamma, stötta och hjälpa snabbväxande svenska bolag som verkar i USA. Precis som i USA är europeiska IOWN Energy ABs affärsidé att vara en länk mellan investerare, elförbrukare, kommuner, lokalsamhällen samt markägare så att parterna tillsammans kan skapa hållbara värden och möjliggöra gröna energiinvesteringar. Företagets grundare och VD Richard Larsson var tillsammans med det amerikanska bolagets VD och grundare Hans-Christian Schulze, på plats i Washington D.C.. för att ta emot utmärkelsen.

– Jag och mitt team är otroligt hedrade och stolta över att ta emot detta pris och också vara den första pristagaren av SACC USA Business Award, säger Hans-Christian Schulze. Samtidigt som det är en ära att bli uppmärksammad och erkänd för det vi hittills åstadkommit i kampen mot klimatförändringarna, så fungerar priset som ett kvitto och en viktig påminnelse om betydelsen av mina medarbetares hårda arbete och engagemang. Att ställa om till ett hållbart energisystem är en enorm ansträngning och den här energiinjektionen lyfter oss och ger oss kraft. Jag tycker också att det är fint att Svensk-Amerikanska Handelskammaren i USA på det här viset uppmärksammar oss svenskar som är på plats och gör affärer här i USA.

– Det driv, den innovationskraft och de värdegrunder som genomsyrar hela koncernen har lett fram till dagens fina utmärkelse och bildar grunden vi står på när vi nu går i frontlinjen och sätter ny fart på den svenska och nordiska marknaden. Politiken med den löjligt svaga incitamentsutredningen har uppenbarligen inte lösningarna, men tillsammans med lokalsamhället bygger vi det levande och hållbara samhället, tillägger Richard Larsson

Det faktum att IOWN levererar imponerade tillväxttal och realiserar marknadsdrivande projekt trots pandemi och ekonomiska osäkerheter uppmärksammades av jurymedlemmarna. Sättet IOWN jobbar på, som går ut på att utifrån förnyelsebar energiproduktion skapa och maximera värdekedjor som  delas mellan markägare, lokalsamhällen, utvecklare och investerare, ger den hävstång som behövs för att bygga det hållbara samhället på riktigt.

– Jag vill gratulera årets vinnare IOWN Energy som verkligen stack ut, trots hård konkurrens bland de nominerade som kom från vitt skilda branscher och kunde stoltsera med både innovationskraft och starka tillväxtsiffror. Vi ser fram emot ett minst lika starkt startfält nästa år, säger André Persson som är ordförande i juryn för SACC USA Business Award.

Priset delades ut av Peter Fellman, chefredaktör för Dagens industri och affärschef för Bonnier News Business, som också sitter i juryn för SACC USA Business Award.

– Det är speciellt roligt eftersom Dagens industris Gasellpris, till Sveriges snabbast växande företag, har inspirerat till den här utmärkelsen. Att kunna lyfta snabbväxande företag på det här sättet i USA med svensk koppling är både roligt och viktigt. Jag hoppas detta ska inspirera flera svenska företag att våga ta steget över Atlanten, säger Peter Fellman.

Vinnaren blir huvudtalare och sponsor på nästa års Executive Forum (uppskattat värde upp till 20 000 US-dollar) i Washington D.C.. SACC USA Business Awards jury består av representanter för SACC USA och andra näringslivsföreträdare från Sverige och USA.

Juryns motivering:
Genom att erbjuda marknaden en innovativ modell för förenklad och påskyndad övergång från fossila bränslen till ren, förnybar energi, har årets vinnare av SACC USA Business Award, snabbt etablerat sig i USA som en brobyggare mellan markägare, investerare och konsumenter. Nu fortsätter resan med att skapa nya framgångsrika energiprojekt för en grönare, renare och mer välmående framtid i Sverige, Norge och USA.

Kontakt och mer information:
Hans Gunnervall
hans.gunnervall@iownrenewable.com

Om IOWN
IOWN är en svenskägd företagsgrupp inom förnyelsebar energi med verksamhet i USA, Sverige och Norge. Genom att koppla utvecklingsexpertis och finansiering med projekt för förnybar energi, byggs allianser mellan markägarna, projektutvecklarna, investerarna och lokalsamhället. IOWN arbetar med vindkraft, solkraft och energilagring.
https://www.iownenergy.se

Om SACC USA Business Award
SACC USA Business Award är instiftat av Swedish-American Chamber of Commerce USA (SACC USA). Med priset vill SACC USA lyfta och uppmärksamma snabbväxande svenska företag som bedriver verksamhet i USA, som också är en av Sveriges viktigaste exportmarknader. Juryn består av framträdande representanter från SACC USA:s regionala handelskammare, Dagens Industris chefredaktör samt svenskt och amerikanskt näringsliv.
https://www.sacc-usa.org