Det är från alla små och medelstora företag de flesta skatteintäkter kommer. Företagen är som en generator i samhället och skapar 4 av 5 nya jobb. Därför måste vi skapa bättre förutsättningar att starta och driva företag i Gävle kommun. Det kan se väldigt olika ut från bransch till bransch, men vi kan göra det tillsammans om vi känner till varandras behov och problem.

• Det behöver exempelvis finnas mer verksamhetsmark både för nya etableringar och för befintliga företag att växa på.

• Företagen måste hålla reda på ca 45 000 lagar, vilket är svårt att hinna med om de också ska driva sina verksamheter. Gävle kommuns tjänstemän är specialister på sina områden och deras kunskap behövs för att hjälpa och stötta företagen så att de kan göra rätt. De behöver i sin myndighetsutövning vara mer rådgivande.

• Småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i 208 av Sveriges 290 kommuner (Företagarnas rapport Välfärdsskaparna 2019). Gävle ligger på plats 250 och den placeringen behöver förbättras i samarbete med Gävle kommun.

• 4 av 5 jobb skapas i företag med färre än 50 anställda. Vi måste hjälpas åt så det blir fler sådana företag som växer! Instagram: #4av5jobb

• Vi i Gävles Företagarföreningar har ett mycket bra samarbete med kommunen som gör att vi har stora möjligheter att föra fram företagens problem och få hjälp med att se hur man kan lösa dem. Det sker vid regelbundna dialogmöten med kommunledningen, berörda politiker och tjänstemän. Vi har ett särskilt bra samarbete med näringslivsenheten, där vi finns med i flera olika referensgrupper.

Men vi behöver bli fler medlemmar i företagarföreningarna för att ge oss mer muskler! Företagare finns inom så många områden och branscher att det är svårt för oss inom företagarföreningarna att förstå och bearbeta alla olika behov och problem. Vi behöver fler företagare som kan engagera sig och arbeta för en förändring. Ju fler vi blir desto starkare blir vi och dessutom kan vi blir fler som delar på arbetet för att skapa en bättre gemenskap som även stärker våra företag.

Vi behöver båda stora och små företag: friskolor, vårdföretag, hemtjänst, städ, frisörer, bagare, målare, snickare, murare, bilförsäljare, butiker, matproducenter, restauranger, mekaniker, svetsare ja ALLA!

Välkommen till Gävle Företagarföreningar!

Ralph Brodin
Ordförande Brynäs företagarförening

Kontakta mig om du vill veta mer: info@brynasforetag.se